Total Commander je aplikacija kojom možete upravljati datotekama na lokalnom računalu i mreži ili udaljenom FTP serveru.

Za spajanje na FTP server potrebni su vam pristupni podaci koje smo vam poslali u mailu prilikom narudžbe hosting usluge.

  • FTP Host: naziv vaše domene
  • FTP User: korisničko ime
  • FTP Password: lozinka
  • FTP Port: 23131

1. Nakon pokretanja Total Commander aplikacije, kliknite na meni “Mreža” i zatim na opciju Uspostavi FTP vezu” (ili samo pritisnite CRTL+F)

Total Commander

2. U popup prozoru kliknite na button “Nova Veza…” i otvorit će se novi prozor za upis podataka za kreiranje nove FTP konekcije.

3. U polje “Naziv veze” možete upisati naziv vaše domene, radi se o nazivu prema kojem ćete znati o kojoj FTP konekciji se radi, za slučaj da ih imate više.

4. U polje “Poslužitelj[:Port]” upisujete naziv vaše domene i ftp port broj, upisuje se u obliku domena:port, npr. s4w.com.hr:23131

5. U polje “Korisničko ime” i “Zaporka” upisujete vaše login podatke za spajanje na FTP

6. Stavite kvačicu na opciju “Koristi pasivni način za prijenose

7. Upis podataka spremite klikom na button “Potvrdi

8. Za otvaranje konekcije sa serverom kliknite na “Poveži“, ukoliko su svi podaci ispravno upisani program će se povezati na FTP server i prikazati vam podatke na web serveru.

 

Total Commander