Vezano za registraciju domena, sve domene registrirane preko Studio4web domenskog registra zakupljuju se na rok od minimalno jedne (1) godine, osim ako se ne radi o produženju na više godina i tada će biti zakupljena na zatraženi broj godina.
Jednom kada se domena registrira/produži/transferira, više nismo u mogućnosti vratiti novac koji je uplaćen za domenu.
Što znači da prilikom registracije domene dva puta provjerite da li ste upisali točan naziv i da razumijete da kada se jednom registracija domene provede više nije moguće jednostavno otkazati istu i biti će u vašem vlasništvu najmanje jednu godinu (ili više).