Korisnici naplatnih .com.hr domena ove domene mogu koristiti u bilo koju svrhu (komercijalne svrhe, za predstavljanje proizvoda, usluga, projekata ili u nekomercijalne svrhe).

Naplatnu .com.hr domenu mogu registrirati:

  • sve pravne i fizičke osobe koje imaju fizičku adresu (tj. adresu na koju mogu primati službene pismovne/poštanske pošiljke) u Republici Hrvatskoj

Ograničenja:

  • nema ograničenja na broj registriranih .com.hr domena

Nazivi domena:

Nema uvjeta u nazivu domena (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom).

Važna napomena:
obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštičeni žigovi i robne marke). Tako registrirane domene ne smiju se prodavati ili davati na korištenje trećim osobama. Domena će se brisati ako se utvrdi da ju isključivo ili pretežno koristi osoba koja nije registrirana kao korisnik.