Preimenovanje datoteka sa specijalnim znakovima u nazivu ponekad zna biti popriličan problem. Pogotovo ako naziv počinje sa crticom, npr.: “-nazivdatoteke”. Komandno linijske aplikacije i skripte takav naziv automatski parsiraju kao opciju koji prosljeđujemo aplikaciji, a ne kao naziv datoteke koju želimo preimenovati, kopirati ili otvoriti. Da bi se to zaobišlo datoteku moramo pronaći i preimenovati korištenjem njezinog inode broja.

Prvo provjerimo inode broj problematične datoteke izlistom svih datoteka u direktoriju:

ls -il

Nakon toga sa naredbom ‘find’ i inode brojem pronađemo tu datoteku na disku i preimenujemo je u neki “normalniji” naziv:

find . -type f -inum "inode broj datoteke" -exec mv {} novinazivdatoteke \;