Vršne .iz.hr domene mogu registrirati sve fizičke osobe tj. građani RH.

Fizička osoba ima pravo na registraciju samo jedne .iz.hr domene.

Naziv .iz.hr domene može se sastojati od tri elementa:

(a) prezimena fizičke osobe koja podnosi zahtjev

(b) imena fizičke osobe koja podnosi zahtjev

(c) bilo kakvog niza znakova dozvoljenih u nazivu domene.

Naziv mora sadržavati elemente iz točke a) i b)

Ako fizička osoba ima više imena ili prezimena, ona može u zahtjevu naznačiti da želi da joj naziv domene ne sadrži sva imena i prezimena, pri čemu naziv obvezatno mora sadržavati barem jedno ime i barem jedno prezime fizičke osobe.

Elementi se u nazivu .iz.hr domene mogu pojavljivati u proizvoljnom redoslijedu, te mogu, ali i ne moraju biti odvojeni znakom “-“.

Ostala pravila oko registracije .iz.hr domene možete pročitati u pravilniku na adresi:
http://www.dns.hr