1. .EU registar dozvoljava registraciju/produženje domene na samo jednu godinu. Međutim, Studio4web vam dozvoljava da registrirate/produžite domenu na više godina. Ukoliko odaberete opciju za registraciju/produženje vaše .EU domene na više od jedne godine, Studio4web će automatski po završetku registracije produžiti domenu za narednih godinu dana. Domena će biti automatski produžena svake godine za narednih godinu dana sve dok ne istekne period na koji ste zakupili vašu domenu.

 

2. .EU nazivi domene mogu sadržavati samo slova alfabeta od a do z, brojeve od 1 do 9 i crtice. Međutim, naziv domene ne može imati dvije crtice na trećem mjestu.

3. Kriteriji prema kojima se mogu registrirati .EU domene su slijedeći –

  • Poduzeća moraju imati svoje registrirano sjedište, središnje mjesto upravljanja ili glavno mjesto poslovanja u okviru Europske zajednice
  • Organizacije osnovane unutar Europske zajednice, bez obzira na primjenu nacionalnih zakona
  • Fizičke osobe s prebivalištem unutar Europske zajednice

4. Neka imena domena su blokirana ili rezervirana od strane Europske komisije i država članica

A. Blokirani nazivi domena

  • Popis imena dostavljena od strane države članice Europske zajednice s obzirom na geografski i / ili geopolitičke koncepcije koja utječu na njihovu političku i teritorijalnu organizaciju koja
  • ne mogu biti registrirana, ili
  • mogu biti registrirana samo pod drugom razinom domene u skladu sa pravilima javne politike.

Kliknite ovdje za preuzimanje kompletne liste blikiranih .EU naziva domene >>

  • Dvoznamenkasti nazivi koji predstavljaju države također su blokirani i ne mogu biti registrirani kao .EU nazivi domena.

B. Rezervirani nazivi domena