Kada se koristi FastCGI (FCGI) kao loader za PHP, tradicionalne php_vrijednosti u .htaccess datoteci isto kao i vlastitim php.ini datotekama u public_html direktoriju više ne rade. Postoje dva načina na koje možemo zaobići ovaj problem: 1. Teži način: moramo kreirati omotač za glavnu FastCGI aplikaciju, što će uzrokovati da se php.ini datoteka učita iz trenutno radnog direktorija, a ne iz predpodešenog serverskog php direktorija. Za početak, otvorimo .htaccess datoteku unutar hosting računa kod kojeg želimo koristiti vlastite php.ini postavke i u tu datoteku dodamo sljedeće dvije linije:
AddHandler php5-fastcgi .php
Action php5-fastcgi /cgi-bin/php5.fcgi
Nakon toga, moramo prekopirati serversku php.ini koja se nalazi u /usr/local/lib/ u naš radni direktorij (cgi-bin) i podesiti ispravno vlasništvo nad datotekom:
cd /home/user/public_html/cgi-bin/
cp -a /usr/local/lib/php.ini .
chown user:user php.ini
Slijedeće moramo kreirati omotač za skripte. Kreiramo datoteku naziva php5.fcgi unutar radnog direktorija (cgi-bin) sa sljedećim sadržajem:
#!/bin/sh
export PHP_FCGI_CHILDREN=1
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=10
exec /usr/local/cpanel/cgi-sys/php5
Za kraj, provjerimo i podesimo ispravnu dozvolu pristupa te vlasništvo nad tim datotekama:
chown user:user php5.fcgi && chmod 0755 php5.fcgi
Sada možemo uređivati php.ini datoteku unutar cgi-bin direktorija prema vlastitim željama i potrebama. 2. Lakši način: mogućnost koja je uvedena sa PHP v5.3.0 je .user.ini datoteka unutar koje se upisuju php postavke identično kao što su upisane u php.ini datoteci. Datoteka .user.ini se kreira unutar direktorija gdje su potrebne vlastite php postavke, a nakon spremanja vlastitih postavki potrebno je restartati Apache httpd servis (kontaktirajte našu podršku). Npr. za uključivanje register_globals opcije u .user.ini datoteci potrebno je upisati sljedeće:
register_globals=on