Kako bi ubrzali rad stranice, u velikom broju slučajeva znatno pomaže kompresiranje podataka prije nego što se šalju browseru te spremanje datoteka u cache browsera na duži period od standardnih 24 sata. U nastavku je set Apache .htaccess pravila koji se upisuju u .htaccess datoteci kako bi se izvršilo kompresiranje određenih vrsta datoteka i pravila za podešavanje cache vremena:
# Enable GZIP
 <IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript application/json application/rss+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/svg+xml image/x-icon text/x-component
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 </IfModule>

 # Expires Headers - 2678400s = 31 days
 <IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType text/html "access plus 7200 seconds"
 ExpiresByType image/gif "access plus 2678400 seconds"
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 2678400 seconds"
 ExpiresByType image/png "access plus 2678400 seconds"
 ExpiresByType text/css "access plus 518400 seconds"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 2678400 seconds"
 ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2678400 seconds"
 </IfModule>

 # Cache Headers
 <IfModule mod_headers.c>
 # Cache specified files for 31 days
 <FilesMatch ".(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$">
 Header set Cache-Control "max-age=2678400, public"
 </FilesMatch>
 # Cache HTML files for a couple hours
 <FilesMatch ".(html|htm)$">
 Header set Cache-Control "max-age=7200, private, must-revalidate"
 </FilesMatch>
 # Cache PDFs for a day
 <FilesMatch ".(pdf)$">
 Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
 </FilesMatch>
 # Cache Javascripts for 31 days
 <FilesMatch ".(js)$">
 Header set Cache-Control "max-age=2678400, private"
 </FilesMatch>
 </IfModule>

 # Turn ETags Off
 FileETag None

 # Turn PHP caching off
 <FilesMatch ".(php)$">
 <IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive Off
 </IfModule>
 <IfModule mod_headers.c>
 Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
 </IfModule>
 </FilesMatch>