Uvijek možete koristiti DNS adrese koje su navedene u e-mail poruci poslanoj po aktivaciji hosting računa.
Ukoliko imate vlastite DNS adrese za vaš hosting račun, vaši klijenti mogu koristiti te vaše dns adrese, a vi možete koristiti naše. Sve ovisi o potrebama koje imate.