Na svim shared i reseller serverima instaliran je opcija za odabir između nekoliko verzija PHP-a.
Na raspolaganju vam je odabir između v5.1, v5.2, v5.3, v5.4, v5.5, v5.6.
  1. Unutar cPanela kliknite na opciju Select PHP version:
  2. Nakon toga u padajućem meniu odaberite koju verziju želite koristiti: