POP3 – Post Office Protocol 3 (POP3): je vodeća vrsta računa e-pošte na internetu. S POP3 računom e-pošte, vaše poruke e-pošte se preuzimaju na vaše računalo, a zatim se obično brišu s poslužitelja pošte. Glavni nedostatak POP3 računa je teškoća spremanja i prikazivanja vaših poruka na više računala. Isto tako, poruke koje pošaljete s jednog računala ne kopiraju se u mapu “Poslano” na drugim računalima.
POP3 dozvoljava vam čitanje poruke bez internet pristupa, uz uvjet da ste poruke prethodno preuzeli na računalo.

IMAP – Internet Message Access Protocol (IMAP): računom imate pristup mapi pošte na poslužitelju pošte i možete spremiti i obrađivati poštu bez preuzimanja na računalo na kojem radite. Na taj način možete koristiti više računala za pregledavanje svojih poruka, neovisno o tome gdje se nalazite. IMAP vam može skratiti vrijeme jer možete pregledati samo zaglavlja poruka e-pošte od koga je poruka i koji je premet, a zatim odabrati za preuzimanje samo one poruke koje želite čitati. Vaša pošta sprema se na poslužitelj pošte, što je obično sigurnije budući da administrator pošte ili davatelj internetskih usluga izrađuju sigurnosnu kopiju pošte.
Bilo koja promjena koju obavite u inboxu adrese spremljena je i sinkronizirana na svim lokacijama gdje koristite email adresu putem IMAP protokola.

Sljedeća tablica prikazuje kako rade POP3 i IMAP računi

POP3

IMAP

Nove poruke e-pošte stižu u vaš poštanski sandučić na POP3 poslužitelju pošte Nove poruke e-pošte dolaze u vaš poštanski sandučić na poslužitelju pošte vrste IMAP
Email klijentom se spajate s poslužiteljem pošte vrste POP3 Email klijentom se spajate s poslužiteljem pošte vrste IMAP
Postoji samo jedna mapa u poštanskom sandučiću koja se zove “Inbox” i njezin se sadržaj preuzima u email klijent U poštanskom sandučiću može biti više mapa. Email klijent provjerava sve mape na koje ste pretplaćeni i preuzima zaglavlja i broj poruka
Email klijent šalje naredbu za brisanje s poslužitelja pošte onih poruka koje su preuzete Kada odaberete ili otvorite zaglavlja poruka, puna poruka se preuzima s poslužitelja pošte i prikazuje
  Kada izbrišete poruku, poruka se pojavljuje precrtana u popisu poruka, ali se ne briše na poslužitelju pošte.
Poruka se briše na poslužitelju pošte tek kada koristite naredbu za sažimanje mape ili čišćenje izbrisanih stavki, sve poruke koje su označene za brisanje tek tada se brišu s poslužitelja
Preuzetim email porukama upravljate direktno na uređaju gdje su poruke preuzete Preuzetim email porukama upravljate na mail serveru kao da koristite webmail pristup inboxu

Usporedba pojedinog protokola

Opcija

POP3

IMAP

Spremanje poruka, standardno Lokalno na računalu Udaljeno na serveru
Podrška za mape Samo lokalno, bez opcije za sinkronizaciju Da, uz sinkronizaciju na svim uređajima
SpamAssassin kompatibilnost Ne Da
Inteligencija sinkronizacije Loša Odlična