Ukoliko pokušavate instalirati neku galeriju slika ili skriptu koja koristi ImageMagick funkcije, putanja do ImageMagick-a ovisi o konfiguraciji servera:

/usr/local/bin/convert

ili

/usr/X11R6/bin/convert

ili

/usr/bin/X11/convert

Prvo pokušajte sa X11R6 putanjom, tamo se najčešće nalazi.