E-mail adrese iz cPanel Mailman aplikacije mogu se exportati na sljedeći način:

  • prijavite se u administraciju Mailman liste
  • kliknite na link “Go to the general list information page” na desnom dijelu stranice
  • kliknite na button “Visit subscriber list” na dnu stranice
  • označite i kopirajte jednu po jednu kolonu u neki text editor (win notepad ili sl.)
  • u text editoru preko opcije “Replace” zamijenite sve instance ” at ” (bez navodnika i sa razmakom ispred i iza ‘at’) sa znakom @

Sada imate kompletnu listu e-mail adresa koje možete importati u PHPList ili neku drugu newsletter i sličnu “mass mail” aplikaciju.