Detaljno navedeni uvjeti slanja email poruka navedeni su na adresi:

Masovno slanje mailova nije dozvoljeno na shared serverima!!!


Ovdje ćemo pojasniti kako je moguće održavati mail liste unutar programa PHPList.
PHPList se može automatski instalirati preko Softaculous paketa skripti unutar cPanela.


Kako regulirati masovno slanje poruka:

 1. Prvi korak je da locirate konfiguracijsku datoteku vaše PHPList aplikacije. Ako ste aplikaciju instalirali na vašoj domeni na lokaciji kao npr. http://www.domena.com/list/, tada će fizička putanja do konfiguracijske datoteke biti:

  /home/username/public_html/list/config/config.php

  Preko FTP-a to će biti :

  /public_html/list/config/config.php

 2. Preuzmite dotičnu datoteku na lokalno računalo ili je otvorite preko cPanel -> File Managera. Ako je preuzmete na lokalno računalo preporučujemo da je otvorite preko “Notepad++” ili sličnog text editora.

 3. Odmah ispod oznake “Miscellaneous” vidjet ćete postavke kao što su u sljedećem primjeru:

  define("MAILQUEUE_BATCH_SIZE",0);
  define("MAILQUEUE_BATCH_PERIOD",3600);
  define('MAILQUEUE_THROTTLE',0);
  

  Ovo su standardne postavke. Promjenit ćemo ih tako da je ukupan broj poslanih poruka kroz jedan sata manji od 350.

  Preporučamo da ih podesite ovako:

  define("MAILQUEUE_BATCH_SIZE",50);
  define("MAILQUEUE_BATCH_PERIOD",360);
  define('MAILQUEUE_THROTTLE',2);

  Ovako podešene postavke dozvoljavaju PHPList aplikaciji slanje 300 poruka unutar jednog sata, tj. unutar dozvoljenog limita. Ostatak do 500 poruka unutar jednog sata ostaju dostupne za normalnu email komunikaciju.

 4. Pod “Security related settings” podesite sljedeću postavku:

  #$commandline_users = array();

  tako da maknete znak “#” na početku retka:

  $commandline_users = array();
 5. Spremite konfiguracijsku datoteku, ako ste je preuzeli na lokalno računalo, preko FTP-a je uploadirajte natrag na server. Molimo zapamtite, nemojte raditi nikakve pomjene u konfiguracijskoj datoteci ukoliko niste sigurni što radite i uvijek radite backup kopiju datoteke prije bilo kakvih izmjena, tek toliko da imate originalnu datoteku za slučaj da nešto pođe krivo.

 6. Sada preko cPanel opcije “Cron Jobs” podesite cron job koji će pokretati skriptu i slati poruke. Podesit ćemo je da se pokreće svakih 12 minuta:

*/12 * * * * lynx -dump 'http://www.vaša-domena.com/list/admin/index.php?page=pageaction&action=processqueue&login=adminusername&password=adminpassword' >/dev/null
  – http://www.vaša-domena.com/list/admin/index.php – zamijenite sa točnom adresom do administracije vaše phpList aplikacije
  – adminusername – zamijenite sa korisničkim imenom admina
  – adminpassword – zamijenite sa lozinkom upisanog admina

 

Ovime je podešavanje slanja mailova gotovo i možete započeti sa podešavanjem opcija u aplikaciji te sa slanjem poruke bez straha da će biti blokirane ili da će srušiti mail servis i preopteretiti cijeli server.