Prijavite se u cPanel zatim kliknite pod rubrikom Metrics na ikonicu CPU and Concurrent Connection Usage.Nakon toga otvoriti će Vam se prozor Resource Usage Overview, kliknite na Details.


Zatim će Vam se otvoriti prozor sa Current Usage gdje možete pod opcijom TimeFrame izabrati pregled zauzeća resursa za posljednjih 10 minuta do 30 dana.