Provjera header podataka email poruke različita je od email klijenta do email klijenta.
Ovdje ćemo navesti upute za nekoliko najčešće korištenih email i webmail klijent aplikacija:

Lokalne email aplikacije:

 • Outlook Express – označite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Details
 • Microsoft Outlook 2003 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik View | Options -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2007 – kliknite desnom tipkom miša na poruku te iz padajućeg izbornika odaberite opciju Message Options -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2010 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2013 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Internet headers
 • Mozilla Thunderbird – označite poruku te istodobno pritisnite tipke Ctrl+U ili kliknite na izbornik View | Message Source
 • Apple Mail – označite poruku te kliknite na izbornik View | Message -> Long Headers
 • Opera – označite poruku te odaberite opciju Display all headers nasuprot polja “To”

Webmail aplikacije:

 • Horde – otvorite poruku te iznad poruke kliknite na opciju Message Source
 • Roundcube – duplim klikom otvorite poruku te kliknite na ikonu Show Source (ikona list papira i slovo “S”)
 • SquirrelMail – duplim klikom otvorite poruku te pod Options kliknite na opciju View Full Header

Ostale webmail aplikacije:

 • Gmail – otvorite poruku te kliknite na sličicu koja prikazuje “strelicu prema dolje” u gornjem desnom uglu okvira poruke i odaberite opciju Show original
 • Yahoo! Mail – otvorite poruku te u padajućem izborniku More odaberite opciju View Full Header
 • Windows Live Hotmail (Outlook.com) – otvorite poruku te u padajućem izborniku Actions odaberite opciju View message source