Unutar cPanel sučelja kliknite na opciju “Web Disk“.

Otvorit će se “Web Disk” stranica sa prikazanom opcijom za kreiranje novog WebDisk korisnika te pregled postojećih WebDisk korisnika.

  1. U polje “Username” upišete naziv novog korisnika. Kasnije kada ćete se prijavljivati u Web Disk korisničko ime za prijavu glasit će username@domain.
  2. U polje “Password” i “Password (Again)” upišete lozinku za tog korisnika
  3. U polje “Directory” upisujete putanju do direktorija kojem će upisani WebDisk korisnik imati pristup. To može biti zaseban direktorij samo za tog korisnika, neki postojeći direktorij ili npr. kompletan “public_html” direktorij.
  4. Pod opcijom “Permissions” označite da li će korisnik imati mogućnost čitati i pisati (Read-Write) u odabranom direktoriju ili samo čitati i preuzimati (Read-Only) iz odabranog direktorija.
  5. Klikom na button “Create” kreirat ćete WebDisk korisnika i zatim ga možete koristiti unutar Windows Explorera za kreiranje web mjesta za udaljen pristup podacima direktno iz Explorer aplikacije.


cPanel Web Disk