Ukoliko vam se konstanto popunjava prostor inboxa email adrese, a ne želite voditi brigu o tome da se svako malo morate prijavljivati u webmail i ručno brisati stare mailova, ovdje ćemo vam u par koraka pokazati kako unutar cPanela putem opcije “Cron jobs” možete kreirati automatsko brisanje mailova.
 1. Prijavite se u cPanel i kliknite na ikonu “Cron jobs
 2. Unutar okvira “Add New Cron Job” kreirate ćete novi cron job koji će automatski brisati stare mailove
 3. Ako želite da se svi mailovi kod npr. adrese adresa@domena stariji od 30 dana automatski brišu svakog dana ujutro u 6 sati, cron job ćete podesiti ovako:
  • U polje Minute upišite 0
  • U polje Hour upišite 6
  • U polje Day upišite *
  • U polje Month upišite *
  • U polje Weekday upišite *
  • U polje Command upišite sljedeću naredbu:
   /usr/bin/archivemail --quiet --delete --days=30 /home/username/mail/domena/adresa
  • username – zamijenite sa vašim cPanel usernameom
  • domena – zamijenite sa nazivom vaše domene (bez http:// i www.)
  • adresa – zamijenite sa nazivom vaše email adrese (prefiks adrese, bez @domena)
 4. Kliknite na “Add New Cron Job” za spremanje cron joba
 5. Pričekajte do sljedećeg dana u vrijeme kada ste podesili da se cron job izvrši i zatim se prijavite u webmail i provjerite da li su stari mailovi obrisani
Ako želite da se brišu mailovi stariji od 10 dana u polju “Command” umjesto “–days=30” upišite “–days=10”.


Ako želite da na adresi adresa@domena brišu svi mailovi (primljeni, poslani, spam) stariji od 30 dana u polju “Command” upišite sljedeće:
/usr/bin/archivemail --quiet --delete --days=30 /home/username/mail/domena/adresa

Ako želite da na adresi adresa@domena brišu svi poslani mailovi stariji od 30 dana u polju “Command” upišite sljedeće:
/usr/bin/archivemail --quiet --delete --days=30 imap://"username@domena":"lozinka"@domena/INBOX.Sent
Primijetite da je u ovom slučaju nešto drugačija naredba i da je potrebno upisati login podatke za prijavu putem IMAP protokola.

Za točnu putanju do direktorija sa mailovima otvorite cPanel File Manager ili FTP i provjerite unutar /mail/vaša_domena/vaša_adresa

UPOZORENJE: Mailove koje obrišete na ovaj način nije moguće vratiti iz backupa, ove upute nisu službeno podržane ni ispravan način brisanja starijih mailova te ih koristite na vlastitu odgovornost!