Za promjenu hosting paketa prijavite u korisničke stranice na adresi https://user.studio4web.com/clientarea.php

  1. Nakon prijave kliknite na meni stavku Hosting i usluge -> Moje usluge ili na okvir Hosting i usluge
  2. U popisu aktivnih hosting računa kliknite u redak hosting računa kojem želite promjeniti paket
  3. Zatim u okviru Akcije kliknite na stavku Upgrade/Downgrade
  4. Nakon što se otvori popis dostupnih hosting paketa za nadogradnju, odaberite interval plaćanja novog paketa i kliknite na button Izaberi proizvod
  5. Sada će se prikazati iznos da doplatu ili povrat, odaberite način plaćanja i kliknite na button Nastavak >> za potvrdu narudžbe.

Napomena: Promjena hosting paketa nije moguća ako je već kreirana ponuda za produženje postojećeg paketa. U tom slučaju prvo treba podmiriti otvorenu ponudu i nakon toga možete zatražiti promjenu hosting paket ili nas kontaktirajte.