Promjenu standardnih limita hosting paketa možete zatražiti preko korisničkih stranica.

  1. Za početak se prijavite u korisničke stranice na adresi https://user.studio4web.com
  2. Nakon prijave  kliknite na meni “Hosting i usluge” i zatim na stavku “Moje usluge“:
  3. Nakon što se učita pregled svih hosting računa kliknite u redak hosting računa kod kojeg želite promijeniti dodatne opcije.
  4. Zatim u lijevom okviru “Akcije” kliknite na stavku “Dodatne opcije nadogradnje“:
  5. Upišite izmjene koje želite i nastavite sa narudžbom klikom na “Nastavak“.
  6. Ako ste zadovoljni prikazanom ponudom potvrdite je.