Za čišćenje lokalnih DNS cache podataka slijedite ove korake:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10:

  1. Zatvorite sve otvorene web browsere i ostale programe
  2. Otvorite Windows command prompt: kliknite na “Start” (ili tipke WIN+R), upišite “cmd” u polje za pretragu i pritisnite “Enter
  3. U komandnoj liniji upišite sljedeću naredbu: ipconfig /flushdns i pritisnite tipku “Enter“, prikazat će se poruka “Successfully flushed the DNS Resolver Cache.” nakon što se očiste lokalni DNS cache podaci.
  4. Za pregled lokalnih DNS cache podataka možete upisati “ipconfig /displaydns | more“i pritisnite tipku “Enter“, ovo će vam izlistati stranicu po stranicu popis svih lokalno spremljenih dns cache podataka.