Dohvaćanje pošte (Mail Fetcher) je značajka Gmail web aplikacije koja vam omogućuje centralizaciju do pet e-mail računa. U nastavku slijede upute pomoću kojih možete podesiti Gmail s e-mail računom vaše domene, kako biste mogli slati i primati poruke za taj račun putem Gmaila.

Napomene

Gmail Mail Fetcher podržava samo POP3 protokol. IMAP protokol nije podržan. Zbog toga se bilo koja akcija koju poduzmete nad porukom unutar Gmaila neće sinkronizirati na druge email klijente koje možete koristiti za pristup svojem email računu. Primjerice, ukoliko pročitate ili izbrišete poruku unutar Gmaila, ta će se poruka svejedno pojaviti kao nepročitana u nekom drugom e-mail pregledniku. Za više informacija potražite detalje o razlikama između IMAP i POP3 e-mail protokola.

Nakon što ste dodali vaš POP3 račun u Gmail, naknadno možete mijenjati sve postavke osim e-mail adrese.

Sve informacije na ovim stranicama nastojimo održavati ažurnima i točnima, no moguće su promjene u načinu rada od strane pružatelja ove usluge. U tom slučaju neki od koraka navedenih u nastavku teksta možda više neće biti primjenjivi, pa se referirajte na službenu dokumentaciju pružatelja usluge. Za više informacija o konfiguraciji i o Gmail Mail Fetcheru, posjetite službeni centar za pomoć usluge Gmail – https://support.google.com/mail/?hl=hr. Za sve ostale informacije i pomoć prilikom konfiguracije, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Preduvjeti za upotrebu

 • Postojeći Gmail korisnički račun.

 • Podaci za prijavu na e-mail račun koji želite koristiti s Gmail klijentom.

 • POP3 konfiguracijski podaci i podaci o mail serveru, koji su vam dostupni u poruci sa pristupnim podacima hosting računa (ili kontaktirajte našu podršku)

Postupak

Odredite postavke dolaznog mail servera

 1. Prijavite se u postojeći Gmail račun ili stvorite novi.

 2. Pronađite tipku Settings (Postavke). Opcija vam je dostupna u gornjem desnom uglu stranice, kao što je prikazano na slici.

Gmail postavke

 1. U zaglavlju prozora s Postavkama, kliknite na Accounts and Import (Računi i uvoz) > Add a POP3 mail account you own (Dodajte POP3 račun e-pošte čiji ste vlasnik):

Gmail - računi i uvoz

 1. U polju Email address (E-adresa) unesite e-adresu računa s kojeg želite primati poštu, a potom kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 2. U polju Username (Korisničko ime) unesite svoju punu e-mail adresu, npr. test@test.com

 3. Unesite lozinku adrese koju ste definirali prilikom kreiranja vaše e-mail adrese.

 4. Provjerite da je unesena točna adresa POP3 servera (mail.vašadomena.hr) i broj porta 110.
  Napomena: Ako koristite shared server, za SSL opciju upišite naziv servera, uključite SSL opciju, te odaberite port 995

Ako koristite VPS ili dedicated server, unesite naziv domene koja odgovara vašem serverskom certifikatu.

Gmail - dodaj račun

 1. Podesite ostatak postavki na način kako slijedi:

  1. Leave a copy of retrieved message on the server – Ostavite kopiju dohvaćene poruke na poslužitelju: (Preporučeno) Odaberite ovu opciju kako biste sačuvali svaku kopiju poruke koju Gmail dohvati sa podešene e-mail adrese. Na taj način možete pristupati svojim porukama i putem drugih email klijenata i preko Gmaila.

  2. Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail – Uvijek upotrebljavajte sigurnu vezu (SSL) pri dohvaćanju poruka: Sve informacije slat će se putem sigurne veze; obavezno promijenite broj porta na 995. Ova opcija funkcionira samo ukoliko imate zakupljen SSL certifikat ili koristite naziv servera kao POP3 poslužitelj

  3. Label incoming messages – Označite dolazne poruke: Prema zadanim postavkama, Gmail će označiti dolazne poruke s e-mail adresom za POP3 račun koji dodajete. Možete promijeniti oznaku u nešto drugo odabirom opcije New label (Nova oznaka).

  4. Archive incoming messages – Arhiviraj dolazne poruke: Odaberite ovu opciju ako želite da vaše poruke s POP3 računa budu automatski arhivirane umjesto da se prosljeđuju u Inbox.

 2. Nakon podešavanja postavki, kliknite na Add account (Dodaj račun).

 3. Sljedeća stranica će vas pitati želite li omogućiti slanje poruka s vaše novo dodane email adrese. Označite Yes (Da). Kliknite na Finish (Završi) i nastavite na sljedeću sekciju.

Odredite postavke odlaznog (SMTP) servera

 1. Unesite vaše ime i e-mail adresu.

 2. Odznačite kućicu s nazivom Treat as an alias.

 3. Kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 4. Odaberite opciju s nazivom Send through test.com SMTP servers (Pošaljite putem test.com SMTP servera), zatim kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 5. Odredite sljedeće SMTP server postavke:

  1. SMTP Server: Unesite naziv odlaznog (SMTP) servera, koji vam je dostupan u poruci sa pristupnim podacima hosting računa (ili kontaktirajte našu podršku)

  2. Port (Priključak): Unesite 587.

  3. Username (Korisničko ime): Unesite vašu punu e-mail adresu.

  4. Password (Lozinka): Unesite lozinku vaše e-mail adrese.

  5. Secured connection using TLS: Označite ovu opciju

 6. Kliknite na Add Account (Dodaj račun). Ako vam se prikaže poruka o pogrešci vezanoj uz vaše korisničko ime ili zaporku, unesite punu e-mail adresu za vaš POP3 račun u polju Username (Korisničko ime) i tada kliknite na Add Account (Dodaj račun). Npr. umjesto samo “test”, unesite “test@test.com”.