Ukoliko vam se počne javljati ova poruka iako upisujete 100% točne login podatke SuperAdministrator računa, vrlo vjerojatno da su podešene pogrešne ovlasti na SuperAdministrator grupi.
Provjerite sljedeća rješenja, potrebno je malo predznanja u radu sa phpMyAdmin aplikacijom i mysql bazama.

 • otvorite tabelu jos_user
  – provjerite da je račun sa kojim se prijavljujete SuperAdministrator, tabela jos_user, u koloni gid mora biti broj 25 (Super Administrator)
 • otvorite tabelu jos_core_acl_aro:
  – provjerite da je vaš jos_user.id dodijeljen zapisu jos_core_acl_aro.id
  – ako zapis ne postoji, kreirajte ga
 • otvorite tabelu jos_core_acl_groups_aro_map:
  – provjerite da je jos_core_acl_groups_aro_map.aro_id = jos_core_acl_aro.id
  – trebao bi postojati samo jedan zapis za svaku .id vrijednost, ako ih je više sve duplikate obrišite
  – provjerite da je group_id=25 kod vašeg SuperAdministrator računa
  – ako zapis ne postoji, kreirajte ga

Pokušajte se sada prijaviti u administraciju Joomle, sretno!