Podrška za rar/unrar nije standardno dostupna nakon instalacije CentOS-a. Upute za instalaciju: Prvo preuzmemo .rpm paket:
wget http://dag.wieers.com/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
Nakon toga instalaciju pokrećemo sa yum:
yum --nogpgcheck localinstall unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
Yum će automatski instalirati sve potrebne dodatne pakete