GD je kompajliran u PHP-u.

ImageMagick i NetPBM su instaliran na svakom serveru.

Putanja do ImageMagick-a ovisi o konfiguraciji servera:

/usr/local/bin/convert

ili

/usr/X11R6/bin/convert

ili

/usr/bin/X11/convert

Prvo pokušajte sa X11R6 putanjom, tamo se najčešće nalazi.

Ako i dalje ne možete srediti stvari da rade, pošaljite upit našoj podršci zajedno sa nazivom domene i IP adresom servera na kojem je domena instalirana.