Ne, ne podržavamo pokretanje visoko zahtjevnih aplikacija i skripti na shared hosting računima. Na shared hosting računima ne možete pokretati nikakve aplikacije za enkodiranje audio i video sadržaja, kao što su ffmpeg, fame, lame i slične aplikacije koje zahtjevaju veliku količinu CPU/MEM/IO resursa servera.

Ako želite pokretati takve i slične zahtjevne aplikacije, na raspolaganju vam je naša ponuda dedicated web servera. Za više informacija provjerite adresu https://baza.studio4web.com/dedicated-serveri/.