Ako koristite Outlook Express (OE), Outlook, ili Windows Mail, ponekad se zna javiti HELO greška – 550 Access denied – Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1) zbog toga što nemate uključenu prijavu na odlazni mail server.
U postavkama mail adrese stavite kvačicu na opciju “My server requires authentication” i zatim provjerite slanje poruka.

Primjeri gdje se nalazi ta opcija:

1. Outlook 2000

Kliknite na meni Tools > Services (ili Tools > Accounts, ako “Services” nije prikazano). Odaberite vaš email račun i kliknite na “Properties”. Otvorite karticu “Servers” i pod “Outgoing Mail Server” stavite kvačicu na opciju “My server requires authentication”. Sada još kliknite na “Settings” i odaberite “Use same settings as my incoming mail server”, potvrdite sa klikom na “OK” tri puta kako bi se izmjena spremila i da se vratite natrag u Outlook. Za svaki slučaj možete restartati računalo.


2. Outlook 2002 & 2003

Kliknite na meni Tools > E-Mail Accounts. Odaberite “View or change existing e-mail accounts” i kliknite na “Next”. Odaberite vaš POP3/SMTP račun i kliknite na “Change”. Zatim kliknite na “More Settings”. Otvorite karticu “Outgoing Server” i označite kvačicom opciju “My outgoing server (SMTP) requires authentication”. Odaberite “Use same settings as my incoming mail server” i kliknite na “OK”. Potvrdite klikom na “Next” i zatim klikom na “Finish”. Za svaki slučaj možete restartati računalo.


3. Outlook Express

Kliknite na meni Tools > Accounts. Odaberite karticu “Mail”. Odaberite vaš email račun i kliknite na “Properties”. Otvorite karticu “Servers” i pod “Outgoing Mail Server” označite kvačicom opciju “My server requires authentication”. Kliknite na “Settings”, odaberite opciju “Use same settings as my incoming mail server” i potvrdite klikom na “OK” dva puta za redom, te se klikom na “Close” vratite u OutlookExpress. Za svaki slučaj možete restartati računalo.